Idrottslyftet

Hövdingeloppet har ansökt och fått medel beviljat från Idrottslyftet! Detta är mycket glädjande, ansökan som vi skickat in handlar om att få fler unga aktiva och att fler unga ska se möjligheten och enkelheten i löpningen som ett bra sätt att hålla igång och få en bättre hälsa. Vi återkommer med mer information kring vad detta konkret innebär då vi kommer köra någon form av riktad kampanj för att fler unga ska få möjligheten att uppleva Hövdingeloppet.